חדשנות שיתופית, חתירה אחר מצוינות

התכה ומיון של מתכות לא ברזליות