חדשנות שיתופית, חתירה אחר מצוינות

פסולת תעשייתית מוצקה