חדשנות שיתופית, חתירה אחר מצוינות

פחם+כוח+חומרי בניין